Vështrime

“Nuk kam vota në komunat ku jeton komuniteti serb në Republikën e Kosovës!”

“Nuk kam vota në komunat ku jeton komuniteti serb në Republikën e Kosovës!”

Sa i përket aferës së “manipulimit" të votave në komunat ku jeton komuniteti serb (Leposaviq, Novo Brdo, Ranillug, Partesh.), kinse afër 650 janë për Koalicionin Vakat, ku kam qenë kandidat në këtë listë zgjedhore. Nga kopjet e procesverbalit nga këto vendvotime, shihet qartë se numri im 5, është anashkaluar në listën e Koalicionit Vakat! Në tri komuna të përfshira nuk kam vota, e shumë pak kam në të katërtën, që mund të jetë edhe 'gabimi statistikor'.

Faleminderit Zotit që është kështu.