Vështrime

Ushtria amerikane dhe turma e Capitolit

Derisa trajektorja shqetësuese e marrëdhënies ushtri-civilë në SHBA ka krijuar territor të pëlleshëm për radikalizimin e disa pjesëtarëve, është me rëndësi që të mbahet mend se kryengritësit përbëjnë një përjashtim. Ushtria amerikane ka mbrojtur demokracinë e Amerikës për shekuj me radhë dhe do të vazhdojë ta bëjë të njëjtën, duke e vazhduar traditën tonë fisnike

Derisa trajektorja shqetësuese e marrëdhënies ushtri-civilë në SHBA ka krijuar territor të pëlleshëm për radikalizimin e disa pjesëtarëve, është me rëndësi që të mbahet mend se kryengritësit përbëjnë një përjashtim. Ushtria amerikane ka mbrojtur demokracinë e Amerikës për shekuj me radhë dhe do të vazhdojë ta bëjë të njëjtën, duke e vazhduar traditën tonë fisnike

Zbulimi se në kryengritjen e Capitolit kishte të përfshirë shumë pjesëtarë të dikurshëm dhe të tanishëm të forcave të armatosura të Amerikës ka nxitur alarm. Dhe megjithëkëtë, si një veteran prej 35 vjetësh dhe komandant i pensionuar i forcave detare amerikane, unë i shoh ngjarjet e 6 janarit si kulmim të parashikueshëm të një shkëputjeje në thellim midis ushtrisë amerikane dhe shoqërisë civile.