Vështrime

Krushqit politikë kosovarë

Viteve të fundit jemi shndërruar në një lloj kolektivi dubioz dhe assesi nuk dëshirojmë t’i pranojmë sukseset e dikujt. Ndërskamcat dhe nënçmimet politike, apo edhe personale, mbeten si valutat e vetme të politikë-stërkeqjes kosovare. Aq më i dhimbshëm bëhet fakti kur sukseset e atyre personave, në fakt, do t’i atribuohen suksesit të gjithëmbarshëm të shtetit të ri kosovar dhe emancipimit e zhvillimit të shoqërisë kosovare. Tranzicionin mund ta pranoj dhe kuptoj si një proces të dhimbshëm, mirëpo atdhedashuria do të duhej të ishte një konstantë e cila nuk ndryshon dhe nuk ka kompromis.

Viteve të fundit jemi shndërruar në një lloj kolektivi dubioz dhe assesi nuk dëshirojmë t’i pranojmë sukseset e dikujt. Ndërskamcat dhe nënçmimet politike, apo edhe personale, mbeten si valutat e vetme të politikë-stërkeqjes kosovare. Aq më i dhimbshëm bëhet fakti kur sukseset e atyre personave, në fakt, do t’i atribuohen suksesit të gjithëmbarshëm të shtetit të ri kosovar dhe emancipimit e zhvillimit të shoqërisë kosovare. Tranzicionin mund ta pranoj dhe kuptoj si një proces të dhimbshëm, mirëpo atdhedashuria do të duhej të ishte një konstantë e cila nuk ndryshon dhe nuk ka kompromis.

Ashtu qysh unë po e shoh motin dhe natyrën, ne sapo u përshëndetëm edhe me një stinë dimri. Edhe një vit i cili, sikur ai të cilin e lamë pas, po na bind se definitivisht ky planet u është nënshtruar ndryshimeve klimatike. Qershitë kanë lulëzuar në muajin shkurt!