Vështrime

Më shumë se një copë “harrën”

Në të ardhmen në Zvicër vlen parimi: fytyra nuk guxon të mbulohet. Kjo vlen për gra myslimane që bartin burkën apo nikabin, si dhe për huliganët (e futbollit). Votuesit dhe votueset në Zvicër kanë përkrahur të dielën me 51,2 për qind ndalimin e bartjes së burkës dhe nikabit.

Votuesit dhe votueset në Zvicër kanë përkrahur me 51,2 për qind ndalimin e burkës dhe nikabit, mbulesës së fytyrës që e bartin disa gra myslimane. Referendumit i parapriu një debat emocional. Qendrat urbane si Zürichu, Baseli dhe Berna votuan kundër, ndërsa kantonet konservatore dhe pjesa më e madhe e Zvicrës franceze votuan për ndalim. Burka dhe nikabi nga shumica e zviceranëve shihen si simbol i islamit politik dhe fanatik. Por një rol në motivet për ndalimin e tyre luajtën edhe ndjenjat antimyslimane – ashtu si më 2009, kur në Zvicër u ndalua ndërtimi i minareve

Në të ardhmen në Zvicër vlen parimi: fytyra nuk guxon të mbulohet. Kjo vlen për gra myslimane që bartin burkën apo nikabin, si dhe për huliganët (e futbollit). Votuesit dhe votueset në Zvicër kanë përkrahur të dielën me 51,2 për qind ndalimin e bartjes së burkës dhe nikabit.

Burka (sidomos versioni që bartet nga gratë afgane dhe pakistaneze) mbulon trupin dhe kokën. Para syve gjendet një lloj “shlici”, por edhe ky i mbyllur me një rrjet. Pra, gruaja me burka shikon përmes “shlicit” me rrjet. Ndalimi i burkës në Zvicër nënkupton edhe ndalimin e nikabit, pra shamisë që mbulon edhe fytyrën dhe bartet kryesisht nga disa gra arabe. Edhe gratë që bartin nikab shikojnë përmes një “shlici”, por pa rrjet. Nikabi shpesh bartet në kombinim me abajën, mantelin apo pelerinën tradicionale të grave arabe.