Vështrime

Fillimi i ri

Pra, tash në fakt rinis fryma e proklamuar e ndryshimit. Dhe rinis në rrethana të ndryshme - nuk ka koalicion mes partish që nuk ia patën besën njëra-tjetrës. Ka një parti dhe një listë që flasin me të njëjtën gjuhë sa u përket qëllimeve që duan t'i arrijnë. Nuk e di nëse do të ketë pajtim sa u përket metodave që do të zgjidhen për t'i zbatuar këto ide. Kjo do të jetë çështje e cila do të përcillet prej së afërmi së bashku me efektet që do t'i ketë

Pra, tash në fakt rinis fryma e proklamuar e ndryshimit. Dhe rinis në rrethana të ndryshme - nuk ka koalicion mes partish që nuk ia patën besën njëra-tjetrës. Ka një parti dhe një listë që flasin me të njëjtën gjuhë sa u përket qëllimeve që duan t'i arrijnë. Nuk e di nëse do të ketë pajtim sa u përket metodave që do të zgjidhen për t'i zbatuar këto ide. Kjo do të jetë çështje e cila do të përcillet prej së afërmi së bashku me efektet që do t'i ketë

Dje e shënova ditëlindjen e dytë në kohë pandemie - që sikurse ato dy që i kisha shënuar gjatë luftës nuk ishin shumë për kremte. Ato dy të luftës kishin qenë të përcjella nga frika e plumbit në kokë. Këto dy të pandemisë, nga frika e një diçkaje që nuk shihet dhe nga mosbesimi se me çfarë lehtësie vendosëm, diku në mes të rrugës, ta injoronim rrezikun që në vete ngërthen ky virus.

Në të katër rastet do të mund të thosha se isha me fat, ngase me gjithë situatën, mund të pranoja urime për edhe një vit të mbushur, i cili ka mundur të mos ishte. Mbase edhe do t'ia qëlloni se dëshira e shprehur me t'i fryrë qirinjtë qe që pandemia të na hiqej sa më shpejt dhe që më në fund t'i kthehemi jetës normale. Sado që nga kjo pandemi do të dalim me pasoja të llojllojshme.