Vështrime

Katër gratë e politikës së re të Kosovës

Për dy dekada një kastë politikanësh burra kanë qeverisur me vendin kryesisht duke imponuar një narracion historik të njëanshëm. Narracioni që ka mbizotëruar deri më tani është ai i burrave heronj, të cilët udhëhoqën rezistencën paqësore gjatë viteve ’90 dhe burra të tjerë, të cilët i prinë luftës çlirimtare në fund të viteve ’90.

Plotësimi i narracionit historik përmes gjeneratës së re të grave politikane

Për dy dekada një kastë politikanësh burra kanë qeverisur me vendin kryesisht duke imponuar një narracion historik të njëanshëm. Narracioni që ka mbizotëruar deri më tani është ai i burrave heronj, të cilët udhëhoqën rezistencën paqësore gjatë viteve ’90 dhe burra të tjerë, të cilët i prinë luftës çlirimtare në fund të viteve ’90.

Menjëherë pas çlirimit të Kosovës, këta burra u veshën me pushtetin legjitim dhe hartuan politika, të cilat glorifikonin pikërisht të kaluarën e tyre. Për këtë qëllim u vendosën skema sociale për kompensimin e sakrificës së tyre, siç janë skema sociale për kompensimin e të burgosurve politikë, skema sociale për deputetët e viteve ’90, skema sociale për veteranët e luftës, etj. Njëkohësisht, në mbarë vendin u ngritën shtatore kryesisht për burrat. Shumë vonë u ngrit një monument në qendër të Prishtinës për “të gjitha gratë” – ngase heronjtë kanë emër, kurse heroinat jo.