Vështrime

A duhet të kemi një ligj për lobimin?

1.

Aktivitetet lobuese po ndodhin në Kosovë, prandaj duhet të hapet debati shoqëror lidhur me atë se a duhet edhe ne të miratojmë një ligj të veçantë për lobimin, nëse përmes këtij ligji do të mund të monitoroheshin aktivitetet lobuese dhe të dënoheshin zyrtarët publikë, të cilët kryejnë favore për kompani të caktuara në këmbim të përfitimeve personale apo partiake, nëse do të rritej transparenca dhe do të kontrolloheshin burimet e financimit të aktiviteteve lobuese, si dhe nëse shteti do të mund të përfitonte nga taksat që paguajnë kompanitë lobuese

1.

Shumë vendime që merren në parlament janë rezultat i ndikimit të drejtpërdrejtë që bëhet mbi deputetët, si nga kolegët e tyre, votuesit e zonës prej nga vijnë apo grupet e jashtme të interesit. Tradicionalisht, ata të cilët kanë dashur të ndikojnë në opinionet e deputetëve kanë qëndruar në lobet ose korridoret e parlamentit aty ku deputetët janë mbledhur para apo pas debateve parlamentare. Në kuptimin politik, ky aktivitet njihet si lobim dhe zhvillohet edhe jashtë parlamentit. Një histori thotë se termi lobim e ka zanafillën në Hotelin Willard në Uashington, ku supozohej se gjatë mbrëmjeve aty qëndronte presidenti amerikan Grant për të shijuar pije dhe cigare. Presidenti e përdorte fjalën lobist për të përshkruar avokuesit politikë, të cilët frekuentonin lobin e hotelit dhe provonin t’i paguanin pije me qëllim që të ndikonin vendimet e tij politike. Megjithëkëtë, termi lobim mendohet se ekziston shumë më herët dhe sot definohet si formë e avokimit të individëve apo kompanive të lobimit, të cilat janë të kontraktuara për të ndikuar vendimet që merren prej parlamentit apo zyrtarëve publikë.