Vështrime

Izraeli pas zgjedhjeve: vendi përsëri në udhëkryq

Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve doli në shesh një ngërç që ndoshta nuk do të mund ta shpëtojë Izraelin prej zgjedhjeve të reja, të pestat brenda dy vjetëve, në verën e ardhshme. Nuk është më Izraeli ai i viteve 1949-1977, kur partitë kryesore (Mapam, Mapai dhe Partia e Punës) udhëhiqnin qeveritë që sollën ato suksese të mëdha për Izraelin (Ben Gorion, Levi Eshkol, Golda Meire më vonë Isak Rabin e deri Ejhud Barak), pasi që e majta u dobësua dhe u paraqitën shumë parti të djathta. Vetë sistemi politik dhe rrjedhat politike në rajon ndikuan në fragmentimin e partive të mëdha (Mapam, Mapai e madje Likudi në fund) dhe në paraqitjen e partive të vogla të djathta fetare dhe ekstreme, saqë tani në Parlamentin e ri u futën 13 parti, lista dhe koalicione. Kështu, vetë partia Likud në krye me Benjamin Netinyahun humbi gjashtë vende e tani ajo, si partia më e madhe në Izrael, nuk ka më shumë se 30 vende (nga 120 vende).

Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve doli në shesh një ngërç që ndoshta nuk do të mund ta shpëtojë Izraelin prej zgjedhjeve të reja, të pestat brenda dy vjetëve, në verën e ardhshme. Nuk është më Izraeli ai i viteve 1949-1977, kur partitë kryesore (Mapam, Mapai dhe Partia e Punës) udhëhiqnin qeveritë që sollën ato suksese të mëdha për Izraelin (Ben Gorion, Levi Eshkol, Golda Meire më vonë Isak Rabin e deri Ejhud Barak), pasi që e majta u dobësua dhe u paraqitën shumë parti të djathta. Vetë sistemi politik dhe rrjedhat politike në rajon ndikuan në fragmentimin e partive të mëdha (Mapam, Mapai e madje Likudi në fund) dhe në paraqitjen e partive të vogla të djathta fetare dhe ekstreme, saqë tani në Parlamentin e ri u futën 13 parti, lista dhe koalicione. Kështu, vetë partia Likud në krye me Benjamin Netinyahun humbi gjashtë vende e tani ajo, si partia më e madhe në Izrael, nuk ka më shumë se 30 vende (nga 120 vende).

Mirëpo kësaj radhe Netinyahu nuk e ka të lehtë ta formojë qeverinë e re për shkak të polarizimit të madh në Parlamentin e ri në dy taborë (me Netinyahun e kundër Neinyahut) në prag të paraqitjes së tij në gjykatë në përballje me akuza të rënda për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare.