Vështrime

Punësimi në epokën e platformave

Një prej ndryshimeve më të theksuara socio-ekonomike të përshkallëzuara nga COVID-19 sigurisht se duhet të jetë ngritja e platformave digjitale të punës. Natyrisht, punësimi i bazuar në platforma po shënonte ngritje edhe para pandemisë. Por kombinimi i mbylljeve dhe urdhrat për të qëndruar në shtëpi, dhe pasoja e mbështetjes më të madhe në punën nga vendi i punës, kanë ngritur edhe shpejtësinë dhe intensitetin e përdorimit të platformave digjitale.

Deri para pak kohësh ka pasur relativisht pak diskutime se çfarë rëndësie kishte përhapja e shpejtë e platformave digjitale të punësimit për natyrën dhe lidhjen me punësimin. Por një raport i fundit i Organizatës Ndërkombëtare të Punës u jep përgjigje shumë pyetjeve dhe ngre shumë të tjera që duhet t’i adresojnë rregullatorët dhe politikëbërësit

Një prej ndryshimeve më të theksuara socio-ekonomike të përshkallëzuara nga COVID-19 sigurisht se duhet të jetë ngritja e platformave digjitale të punës. Natyrisht, punësimi i bazuar në platforma po shënonte ngritje edhe para pandemisë. Por kombinimi i mbylljeve dhe urdhrat për të qëndruar në shtëpi, dhe pasoja e mbështetjes më të madhe në punën nga vendi i punës, kanë ngritur edhe shpejtësinë dhe intensitetin e përdorimit të platformave digjitale.

Deri para pak kohësh ka pasur relativisht pak diskutime se çfarë rëndësie kishte përhapja e shpejtë e platformave digjitale të punësimit për natyrën dhe lidhjen me punësimin. Por një raport i fundit i Organizatës Ndërkombëtare të Punës u jep përgjigje shumë pyetjeve dhe ngre shumë të tjera që duhet t’i adresojnë rregullatorët dhe politikëbërësit.