Vështrime

Punëtorët esencialë dhe joesencialë

Për Qeverinë, punëtorët ndahen në dy grupe: në ata esencialë dhe joesencialë. Kur u zgjeruan masat kufizuese për parandalimin e përhapjes së virusit më 13 mars 2020, një nga pikat e vendimit të Qeverisë ishte edhe ajo për “reduktim në veprime esenciale dhe staf esencial për çdo institucion publik, përveç sektorit të shëndetësisë dhe atij të sigurisë”.

Një plan qeverisës katërvjeçar, të cilin nuk po e shohim nga Qeveria e re edhe pas gati katër jave në pushtet, duhet gjithsesi në reformën e tij të parashohë edhe largimin e punëtorëve joesencialë, si dhe dixhitalizimin e shërbimeve për qytetarë

Për Qeverinë, punëtorët ndahen në dy grupe: në ata esencialë dhe joesencialë. Kur u zgjeruan masat kufizuese për parandalimin e përhapjes së virusit më 13 mars 2020, një nga pikat e vendimit të Qeverisë ishte edhe ajo për “reduktim në veprime esenciale dhe staf esencial për çdo institucion publik, përveç sektorit të shëndetësisë dhe atij të sigurisë”.

E njëjta u përsërit edhe më 5 prill 2021, kur u rivendosën masat kufizuese. Në vendim të Qeverisë thuhej se ‘në institucionet publike dhe private obligohet që të paraqitet në punë vetëm stafi i cili kryen shërbime esenciale’.