Vështrime

Kur cinizmi ngatërrohet me kritikën dhe aktivizmin

Është lehtë me ra në cinizëm. Jam i vetëdijshëm që në jo pak raste edhe unë kam luajtur cinikun. Dështimet e vazhdueshme të qeverive për të përmbushur premtimet, izolimi, gjendja e rëndë sociale dhe ekonomike, të gjitha këto ushqejnë cinizmin.

Rreziku që i vjen demokracisë nga cinizmi

Është lehtë me ra në cinizëm. Jam i vetëdijshëm që në jo pak raste edhe unë kam luajtur cinikun. Dështimet e vazhdueshme të qeverive për të përmbushur premtimet, izolimi, gjendja e rëndë sociale dhe ekonomike, të gjitha këto ushqejnë cinizmin.

Fjalori i gjuhës shqipe cinizmin e përkufizon si “qëndrim shpërfillës e tallës, qëndrim i vrazhdë e i pacipë”. Në një përkufizim më të gjerë, cinizmi nënkupton humbjen e shpresës, dorëzimin, bindjen se të gjithë njerëzit udhëhiqen nga interesat e ngushta personale, se gjithkush dhe gjithçka e ka një çmim dhe është i/e korruptueshëm, se nuk ia vlen të angazhoheni për të mirën publike.