Vështrime

Gjeopolitikat e ndryshimeve klimatike

Bashkimi Evropian është duke u shfaqur si shtegndërtues botëror për klimën. Vetëm para pak kohësh, ligjvënësit dhe qeveritë evropiane janë pajtuar rreth Ligjit Evropian të Klimës, i cili e ankoron cakun tonë të neutralitetit klimatik në statut. Me Ujdinë e Gjelbër si strategji tonën të rritjes dhe cakun tonë të 2030-s për reduktimin e emetimeve deri në të paktën 55 për qind, BE-ja është pozicionuar bukur mirë në shtegun e arritjes së neutralitetit klimatik deri më 2050. Por, Evropa nuk është e vetme: një masë kritike është duke u zhvilluar globalisht, teksa përherë e më shumë vende po i fuqizojnë zotimet e tyre të dekarbonizimit.

BE-ja ka përqafuar tranzicionin e gjelbër, shkaku se shkenca na thotë se duhemi, ekonomia na mëson se do të duheshim dhe teknologjia na tregon se mundemi. Jemi të bindur se një botë me teknologji të pastër do të sjellë përfitime në mirëqenien e njerëzve dhe në stabilitetin politik. Por, rruga deri aty do të jetë e mbushur me rreziqe dhe pengesa... Sa më parë që sigurojmë se mallrat publike globale janë aty për t’i gëzuar të gjithë, është aq më mirë

Bashkimi Evropian është duke u shfaqur si shtegndërtues botëror për klimën. Vetëm para pak kohësh, ligjvënësit dhe qeveritë evropiane janë pajtuar rreth Ligjit Evropian të Klimës, i cili e ankoron cakun tonë të neutralitetit klimatik në statut. Me Ujdinë e Gjelbër si strategji tonën të rritjes dhe cakun tonë të 2030-s për reduktimin e emetimeve deri në të paktën 55 për qind, BE-ja është pozicionuar bukur mirë në shtegun e arritjes së neutralitetit klimatik deri më 2050. Por, Evropa nuk është e vetme: një masë kritike është duke u zhvilluar globalisht, teksa përherë e më shumë vende po i fuqizojnë zotimet e tyre të dekarbonizimit.

Takimet e fundit me John Kerryn, të dërguarin e posaçëm të presidentit amerikan për klimën, kanë konfirmuar se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bashkëpunojnë sërish për mobilizimin e një koalicioni ndërkombëtar përreth synimit të ngritjes substanciale të ambicieve klimatike para samitit klimatik të Kombeve të Bashkuara (COP26), gjatë këtij nëntori, në Glasgow.