Vështrime

Ja pse ditët e para të Qeverisë Kurti 1 ishin më premtuese se ato të Qeverisë Kurti 2

Këto 45 ditët e para të Qeverisë Kurti 2 ishin ditë të një qeverisjeje të zakonshme. E ky është problemi, ngase kjo qeveri ka marrë mandat të plotë pikërisht për një qeverisje ndryshe. Ditët e para të Qeverisë Kurti 1 ishin shumë më produktive sesa këto të Qeverisë Kurti 2. Ja disa arsye:

Edhe pse jam përkrahës i madh i qeverisjeve pa koalicion, për shkak të fuqisë për ndryshim, efektshmërisë që këto qeveri mund të kenë dhe për faktin se përgjegjësia është e qartë, “qeverisja me tepsi” duket se e ka një problem: avashllëkun

Këto 45 ditët e para të Qeverisë Kurti 2 ishin ditë të një qeverisjeje të zakonshme. E ky është problemi, ngase kjo qeveri ka marrë mandat të plotë pikërisht për një qeverisje ndryshe. Ditët e para të Qeverisë Kurti 1 ishin shumë më produktive sesa këto të Qeverisë Kurti 2. Ja disa arsye:

1.