Vështrime

Kombet e Bashkuara të stilit evropian

Evropa ka dëshmuar shumë e shumë herë, zgjidhjet e dala nga proceset multilaterale priren që të jenë më përfshirëse, efikase dhe të qëndrueshme. Evropa ua ka borxh periudhën e saj më të gjatë ndonjëherë të paqes dhe stabilitetit pikërisht këtyre proceseve. Vetëm kjo gjë do të duhej ta kualifikonte BE-në për të ofruar mësime të çmuara për ringjalljen e OKB-së. Një OKB më gjithëpërfshirëse dhe më e fuqizuar, që i merr në konsideratë përvojat e BE-së do të mund t’i formonte themelet e forta për një rend ndërkombëtar të bazuar në rregulla që i avancon paqen dhe stabilitetin global, teksa e lehtëson veprimin karshi sfidave të përbashkëta. Një institucion i tillë nuk ka se si të ishte më i denjë për përkushtimin dhe kujdesin tonë të palëkundur

Evropa ka dëshmuar shumë e shumë herë, zgjidhjet e dala nga proceset multilaterale priren që të jenë më përfshirëse, efikase dhe të qëndrueshme. Evropa ua ka borxh periudhën e saj më të gjatë ndonjëherë të paqes dhe stabilitetit pikërisht këtyre proceseve. Vetëm kjo gjë do të duhej ta kualifikonte BE-në për të ofruar mësime të çmuara për ringjalljen e OKB-së. Një OKB më gjithëpërfshirëse dhe më e fuqizuar, që i merr në konsideratë përvojat e BE-së do të mund t’i formonte themelet e forta për një rend ndërkombëtar të bazuar në rregulla që i avancon paqen dhe stabilitetin global, teksa e lehtëson veprimin karshi sfidave të përbashkëta. Një institucion i tillë nuk ka se si të ishte më i denjë për përkushtimin dhe kujdesin tonë të palëkundur

Berlin/Washington – Shtatorin e shkuar, me rastin e 75-vjetorit të Kombeve të Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme ka miratuar një deklaratë historike rreth afirmimit të përkushtimit për “mobilizimin e burimeve” dhe “demonstrimin e vullnetit dhe udhëheqjes së pashembullt politike”, me qëllim të garantimit të “së ardhmes që e duam”. E ashtuquajtura Deklaratë UN75 ishte një deklarim frymëzues. Por, a do të shpjerë drejt ndryshimit kuptimplotë?

Historia sugjeron se do të mundej. Mbi të gjitha, përvjetorët e mëhershëm të themelimit të OKB-së kanë gjeneruar reforma domethënëse strukturore. Në përvjetorin e 60-të të OKB-së, për shembull, liderët botërorë kanë formuar Komisionin e Ndërtimit të Paqes për t’i ndihmuar vendet në transicionin nga lufta në paqe, kanë avancuar Komisionin e të Drejtave të Njeriut në një Këshill më të fortë të së Drejtave të Njeriut dhe kanë adoptuar doktrinën e “Përgjegjësisë për Mbrojtje” me qëllim që të ndihmohet në mbrojtjen e civilëve nëpër zona të konfliktit.