Vështrime

Si do të duket suksesi i Qeverisë Kurti 2? Këtë përgjigje kot e kërkoni në Programin qeverisës

Qeveria Kurti 2 e zgjedhur më 22 mars në Kuvend, aprovoi Programin qeverisës më 7 maj. Edhe pse të gjitha qeveritë kanë aprovuar programe qeverisëse katërvjeçare, Programi qeverisës 2021-2024 i Qeverisë Kurti 2 ka mundësi të bëhet Programi i parë qeverisës i cili përmbush ciklin e plotë katërvjeçar.

Vonesat në aprovimin e Programit qeverisës do të arsyetoheshin nëse Qeveria do të dilte me një program konkret qeverisës. Por Programi qeverisës 2021-2024 dështon të vendosë vizion dhe objektiva të qarta

Qeveria Kurti 2 e zgjedhur më 22 mars në Kuvend, aprovoi Programin qeverisës më 7 maj. Edhe pse të gjitha qeveritë kanë aprovuar programe qeverisëse katërvjeçare, Programi qeverisës 2021-2024 i Qeverisë Kurti 2 ka mundësi të bëhet Programi i parë qeverisës i cili përmbush ciklin e plotë katërvjeçar.

Programi i Qeverisë Kurti 2 mund të shkurtohet vetëm nga vetë Qeveria, nëse vendos të aplikojë metodat e qeverive Thaçi dhe ta dërgojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Përndryshe, Kosova për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë ka një qeveri stabile, e cila ka mbështetje të mjaftueshme në Kuvend për të përmbyllur një mandat të plotë.