Vështrime

Hipoteka e marrëzisë njerëzore

“Asnjë jetë fëmije nuk meriton të shuhet për hipotekën e marrëzive njerëzore, të cilat të rriturit i bartin ndër shekuj. Ky është një çmim shumë i lartë i mbarë njerëzimit, i cili vetëm na tregon se në brendësinë tonë ende mbesim kafshët më të egra dhe primitive që ecin mbi këtë planet. Këtë e kemi dëshmuar vit pas viti, dekadë pas dekade, shekull pas shekulli. Mjetet ndoshta mund të kenë ndryshuar, por përfundimi është gjithmonë i njëjti: vrasje e fëmijëve të pafajshëm vetëm për arsyen e thjeshtë se mund të jenë të "ndryshëm" për nga përkatësia fetare, kombëtare a racore”

“Asnjë jetë fëmije nuk meriton të shuhet për hipotekën e marrëzive njerëzore, të cilat të rriturit i bartin ndër shekuj. Ky është një çmim shumë i lartë i mbarë njerëzimit, i cili vetëm na tregon se në brendësinë tonë ende mbesim kafshët më të egra dhe primitive që ecin mbi këtë planet. Këtë e kemi dëshmuar vit pas viti, dekadë pas dekade, shekull pas shekulli. Mjetet ndoshta mund të kenë ndryshuar, por përfundimi është gjithmonë i njëjti: vrasje e fëmijëve të pafajshëm vetëm për arsyen e thjeshtë se mund të jenë të "ndryshëm" për nga përkatësia fetare, kombëtare a racore”

Që në fillim të Ditarit tim do të dëshiroja që lexuesve të besimit islam t'ua uroj festën e Bajramit, duke u dëshiruar shëndet, sukses dhe harmoni në jetë. Paqja, mëshira, shëndeti e begatia mbizotërofshin në familjet e juaja për shumë mote. Do të dëshiroja që këto dëshirat e mia të arrinin të realizoheshin në secilin cep të botës, e sot posaçërisht më shkon mendja te fëmijët palestinezë, izraelitë e kurdë.

Përsëri jemi dëshmitarë të një bote të trazuar, ku njeriu zgjedh mjetet e luftës për zgjidhjen e probleme të tij të trashëguara ndër shekuj.