Vështrime

Praktika 13-vjeçare e shpërblimit të bizneseve dhe qytetarëve të papërgjegjshëm

Një ndër sfidat e vazhdueshme të shtetndërtimit ka qenë dhe mbetet mbledhja e obligimeve të qytetarëve dhe bizneseve ndaj shtetit. Përderisa një kategori e bizneseve dhe qytetarëve në vazhdimësi i paguajnë të gjitha taksat, tatimet e faturat e shërbimeve publike, një pjesë e konsiderueshme e bizneseve dhe qytetarëve, për arsye të ndryshme, nuk paguajnë me rregull.

Falja e borxheve duhet të jetë e njëhershme dhe të krijojë një prerje me të kaluarën. Por, nuk duhet të jetë praktikë e vazhdueshme me dekada, ashtu siç është duke vepruar shteti i Kosovës tash e 13 vjet

Një ndër sfidat e vazhdueshme të shtetndërtimit ka qenë dhe mbetet mbledhja e obligimeve të qytetarëve dhe bizneseve ndaj shtetit. Përderisa një kategori e bizneseve dhe qytetarëve në vazhdimësi i paguajnë të gjitha taksat, tatimet e faturat e shërbimeve publike, një pjesë e konsiderueshme e bizneseve dhe qytetarëve, për arsye të ndryshme, nuk paguajnë me rregull.

Dhe, në fund, shteti shpërblen pikërisht ata qytetarë dhe ato biznese që nuk i kanë kryer obligimet shtetërore me rregull, duke ua falur borxhet. Që në muajt e parë të Qeverisë Thaçi 1 në vitin 2008, Ministria e Financave mori vendim që t’i falë borxhet e bizneseve ndaj shtetit, por lista e bizneseve që përfituan nga kjo falje nuk u bë publike asnjëherë. Në shtator të vitit 2008, e njëjta qeveri mori vendim për heqjen e ndëshkimeve për borxhet tatimore, duke e përsëritur faljen e njëjtë edhe në maj të vitit 2010.