Vështrime

Ngritja e nivelit është punë e vështirë

Cambridge - Një nga sfidat ekonomike me të cilat përballen të gjitha qeveritë perëndimore në këto kohë testuese unike, është si të korrigjohen pabarazitë gjeografike që janë shfaqur gjatë disa dekadave. Trajtimi i këtij problemi do të kërkojë që politikëbërësit të shqyrtojnë perspektivën e tyre dhe të përshtatin një qasje shumë më mirëdashëse për zhvillimin ekonomik.

Digjitalizimi ka transformuar mënyrën se si funksionojnë bizneset që nga vitet 1990. Mund të bëjë të njëjtën gjë për politikat qeveritare, në mënyrë që ato t'u shërbejnë më mirë të gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh se ku jetojnë

Cambridge - Një nga sfidat ekonomike me të cilat përballen të gjitha qeveritë perëndimore në këto kohë testuese unike, është si të korrigjohen pabarazitë gjeografike që janë shfaqur gjatë disa dekadave. Trajtimi i këtij problemi do të kërkojë që politikëbërësit të shqyrtojnë perspektivën e tyre dhe të përshtatin një qasje shumë më mirëdashëse për zhvillimin ekonomik.

Në Mbretërinë e Bashkuar, pabarazia rajonale i ka dhënë fjalorit një shprehje të re: "muri i kuq" përdoret kaherë nga laburistët, por tani zonat elektorale konservatore në ish-bastionet industriale të Anglisë dhe imperativi i "nivelit të lartë" të vendit janë rrekur për të sjellë një ekuilibër më të barabartë ekonomik midis veriut që lufton dhe jugut më të pasur. Por shumë qeveri përballen me sfidën e njëjtë për të rikthyer prosperitetin në komunitetet rurale dhe qytetet e vogla që nuk kanë marrë pjesë në lulëzimin ekonomik që gëzojnë zonat e mëdha urbane.