Vështrime

Parti e re, praktikë e vjetër e degradimit të institucioneve

Këtë javë, Grupi Parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje dha shembullin më të keq sa u përket emërimeve në pozita të larta vendimmarrëse: për komisioner për Informim dhe Privatësi, pikët maksimale i mori personi i cili e kishte falsifikuar CV-në e tij dhe nuk ishte vlerësuar me pikët maksimale nga BDO, kompania profesionale, e angazhuar nga Ambasada Britanike për përzgjedhjen e profesionistëve në pozita të larta të shërbimit civil.

Shembulli i përzgjedhjes së komisionerit për Informim dhe Privatësi do t’i demotivojë edhe më shumë profesionistët që të aplikojnë në pozita të larta të shërbimit civil

Këtë javë, Grupi Parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje dha shembullin më të keq sa u përket emërimeve në pozita të larta vendimmarrëse: për komisioner për Informim dhe Privatësi, pikët maksimale i mori personi i cili e kishte falsifikuar CV-në e tij dhe nuk ishte vlerësuar me pikët maksimale nga BDO, kompania profesionale, e angazhuar nga Ambasada Britanike për përzgjedhjen e profesionistëve në pozita të larta të shërbimit civil.

Procesi i përzgjedhjes së komisionerit për Informim dhe Privatësi ka filluar në prill të vitit 2019, pra më shumë se dy vjet më parë. Sipas ligjit, komisioneri është një ndër pozitat kyç, i cili siguron transparencën e institucioneve publike dhe ndihmon shoqërinë civile dhe mediat që të sigurojnë të drejtat ligjore për qasje në informata. Si e tillë, pozita e komisionerit/es është shumë e rëndësishme sa u përket demokratizimit të institucioneve dhe llogaridhënies. Për atë, shoqëria civile dhe mediat kanë qenë pjesë aktive e monitorimit të procesit të përzgjedhjes së komisionerit/es.