Vështrime

Woodstoka 2022

Përndryshe, e kuptoj preokupimin e Richard Grenellit me vendet e reja të punës në Kosovë. Sigurisht se ideja e tij e radhës do të ishte organizimi i Vidovdanit nga vetë Qeveria e Kosovës, ku do të ftoheshin miliona serbë të vinin në "tokën e bekuar", në "djepin e Serbisë", ndërsa shqiptarët e Kosovës do të mund t’i hapnin shtandet ku do të shisnin ikonografi serbe, material propagandues, skarë dhe raki. Biznes që s’e ka kush! Në gjuhën amtare të Grenellit, në kombinim me gjuhën e pjesëmarrësve, do ta quanim Woodstoka 2022, për shembull. Do t’i mbushnim ato livadhe me tenda të rastit, që qëndrimin e mysafirëve ta bënim sa më të përafërt me ato tendat e osmanlinjve të asaj "beteje"

Përndryshe, e kuptoj preokupimin e Richard Grenellit me vendet e reja të punës në Kosovë. Sigurisht se ideja e tij e radhës do të ishte organizimi i Vidovdanit nga vetë Qeveria e Kosovës, ku do të ftoheshin miliona serbë të vinin në "tokën e bekuar", në "djepin e Serbisë", ndërsa shqiptarët e Kosovës do të mund t’i hapnin shtandet ku do të shisnin ikonografi serbe, material propagandues, skarë dhe raki. Biznes që s’e ka kush! Në gjuhën amtare të Grenellit, në kombinim me gjuhën e pjesëmarrësve, do ta quanim Woodstoka 2022, për shembull. Do t’i mbushnim ato livadhe me tenda të rastit, që qëndrimin e mysafirëve ta bënim sa më të përafërt me ato tendat e osmanlinjve të asaj "beteje"

Nuk jam ndonjë futbolldashës i flaktë, mirëpo kampionatet evropiane dhe ato botërore të futbollit i përcjell me shumë dëshirë. Ajo garë ku pastaj indirekt gërshetohen historia dhe politika e bën edhe më interesante dhe sfiduese lojën.

Dorën në zemër, gjithashtu e kursej veten nga kontaminimi i mendimeve nga debatet shterpe të përnatshme nëpër TV-të tona.