Vështrime

Ta vjedhim Kosovën

Është e mahnitshme se si një shoqëri e dalë krejtësisht e shkatërruar nga lufta të ketë pasur një shtresë njerëzish që kishin ditur t'i identifikonin të gjitha burimet e mundshme të marrjes dhe kontrollit të parasë prej gjithçkaje që e paska pasur ky vend. Nuk e di sa kohë studimi u janë dashur që t'i zbulonin zgavrat nga i kanë mbledhur dhe grumbulluar paratë që më pas i kanë shpërndarë gjithandej, duke deklaruar se paskëshin qenë prona të trashëguara

Është e mahnitshme se si një shoqëri e dalë krejtësisht e shkatërruar nga lufta të ketë pasur një shtresë njerëzish që kishin ditur t'i identifikonin të gjitha burimet e mundshme të marrjes dhe kontrollit të parasë prej gjithçkaje që e paska pasur ky vend. Nuk e di sa kohë studimi u janë dashur që t'i zbulonin zgavrat nga i kanë mbledhur dhe grumbulluar paratë që më pas i kanë shpërndarë gjithandej, duke deklaruar se paskëshin qenë prona të trashëguara

Mbase ndonjëherë do ta kem treguar këtë anekdotë, porse nuk kam çare pa e treguar sërish, duke i pasur për bazë shkrimet hulumtuese që u bënë javën që po e lëmë pas.