Vështrime

Ndërmarrja e përbashkët kriminale në keqpërdorimin e subvencioneve publike

Institucionet e Kosovës janë ndër donatorët kryesorë të organizatave joqeveritare. Mesatarisht për çdo vit shpenzohen 18 milionë euro nga buxheti i shtetit për financim të rreth 1.300 organizatave joqeveritare. Nga viti 2015, kur Zyra për Qeverisje të Mirë publikon rregullisht raporte për financimin e OJQ-ve, deri më 2020 janë shpenzuar mbi 107 milionë euro. Secila ministri dhe komunë e disa ndërmarrje publike e agjenci të pavarura ndajnë çdo vit buxhet për financim të OJQ-ve.

Nga 2015-a janë ndarë mbi 107 milionë euro në emër të financimit të OJQ-ve. Kjo kategori e shpenzimeve është kategoria me keqpërdorimet më të mëdha, në të cilën bashkëfajtorë janë edhe shumë organizata joqeveritare

Institucionet e Kosovës janë ndër donatorët kryesorë të organizatave joqeveritare. Mesatarisht për çdo vit shpenzohen 18 milionë euro nga buxheti i shtetit për financim të rreth 1.300 organizatave joqeveritare. Nga viti 2015, kur Zyra për Qeverisje të Mirë publikon rregullisht raporte për financimin e OJQ-ve, deri më 2020 janë shpenzuar mbi 107 milionë euro. Secila ministri dhe komunë e disa ndërmarrje publike e agjenci të pavarura ndajnë çdo vit buxhet për financim të OJQ-ve.

Njëkohësisht kjo kategori e shpenzimeve të institucioneve publike është kategoria me keqpërdorimet më të mëdha të parasë publike, ashtu siç tregojnë çdo vit raportet e rregullsisë së Zyrës Kombëtare të Auditimit. Por në shumë raste as Auditori nuk arrin të evidentojë keqpërdorimet me subvencione. Së fundmi një seri shkrimesh në mediumin KOHA shpalos detaje për keqpërdorimin e parasë publike, në këtë rast nga organizata “Ta pastrojmë Kosovën”. Sipas hulumtimit të gazetarit Besnik Krasniqi, pjesa më e madhe e 815 mijë eurove të ndara për këtë organizatë ishte mbuluar me fatura fiktive për blerjen e shujtave për vullnetarët, koncerte, dorëza e kampanja publike. Pjesë e skemës së përfituesve të subvencioneve ishin edhe organizata të lidhura direkt me zyrtarët qeveritarë të asaj kohe. Përveç organizatës, e cila ka keqpërdorur paratë publike, edhe Zyra e Kryeministrit ka bërë shkelje ligjore në momentin kur pa proces publik konkurrimi ka ndarë afër një milion euro.