Vështrime

Një agjendë klimatike për G20

Në fund të vitit të kaluar, në samitin e tyre në Riad, udhëheqësit e G20-s identifikuan ndryshimet klimatike si një nga sfidat më të mëdha të shekullit njëzet e një. “Teksa këndellemi nga pandemia” lexohej në komunikatën e tyre, “jemi të përkushtuar për të ruajtur planetin tonë dhe për të ndërtuar një të ardhme më të qëndrueshme për mjedisin dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë njerëzit”. Ky premtim nuk është kthyer në realitet sa duhet.

Disa ekonomi të G20-s po ndërmarrin hapa pozitivë. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë hartuar plane më ambicioze të reduktimit të emetimeve në përputhje me synimin e 1.4 gradë celsiusit

Në fund të vitit të kaluar, në samitin e tyre në Riad, udhëheqësit e G20-s identifikuan ndryshimet klimatike si një nga sfidat më të mëdha të shekullit njëzet e një. “Teksa këndellemi nga pandemia” lexohej në komunikatën e tyre, “jemi të përkushtuar për të ruajtur planetin tonë dhe për të ndërtuar një të ardhme më të qëndrueshme për mjedisin dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë njerëzit”. Ky premtim nuk është kthyer në realitet sa duhet.

Për të qenë të sigurt, intensiteti i karbonit në furnizimin me energji në vendet e G20-s është në rënie. Përdorimi i qymyrit po bie, ndotja në sektorin e energjisë po zvogëlohet dhe një mori politikash të reja të transportit të pastër po përhapen. Nismat e drejtuara nga G20 për të inkurajuar bizneset që të zbulojnë rreziqet klimatike kanë filluar të japin fryte.