Vështrime

Fundi i globalizimit siç e njohim

Globalizimi i politikave ishte veçanërisht zhgënjyes me krizën financiare të vitit 2008, që ilustroi më së miri dështimin e qeverisjes

Për shumicën e njerëzve, globalizimi ka qenë për dekada me radhë një emër tjetër për liberalizimin e përgjithshëm. Duke filluar kryesisht në vitet 1980, qeveritë lejuan që mallrat, shërbimet, kapitali dhe të dhënat të lëviznin përtej kufijve, me fare pak kontrolle. Kapitalizmi i tregut triumfoi dhe rregullat e tij ekonomike zbatohen në të gjithë botën. Siç thotë saktësisht titulli i librit të fundit të Branko Milanoviqit, “Kapitalizmi më në fund ishte i vetëm”.

E vërtetë – kishte aspekte të tjera të globalizimit që kishin pak lidhje me kapitalizmin e tregut. Globalizimi i shkencës dhe informacionit zgjeroi qasjen në njohuri në mënyra të papara. Përmes veprimeve civile gjithnjë e më ndërkombëtare, aktivistët e klimës dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut koordinuan iniciativat e tyre si kurrë më parë. Ndërkohë, mbrojtësit e qeverisjes argumentuan herët se vetëm globalizimi i politikave mund ta ekuilibrojë marshimin përpara të tregjeve.