Vështrime

Një hap i madh përpara për drejtësinë globale në taksa

Brezat e ardhshëm nuk do të na falin po qe se e humbim mësimin kryesor që na ofroi pandemia: se në krejt këtë jemi të gjithë së bashku. Na duhen strategji të mençura dhe taktika të guximshme për ta jetësuar përnjëmend agjendën multilaterale për të gjithë

Multilateralizmi ka qenë në defensivë viteve të fundit. Në një mjedis global që është më shumë multipolar sesa që është multilateral, konkurrenca midis shteteve duket se këtyre ditëve mbizotëron kundruall bashkëpunimit. Megjithëkëtë, marrëveshja e fundit globale për reformimin e taksave globale për korporatat ndërkombëtare është dëshmi e mirëpritur se multilateralizmi nuk ka vdekur.

Por as nuk është fort i shëndoshë.