Vështrime

Me hatër apo me zor

Me situatën ekzistuese në BE, marrëveshja juridikisht e obligueshme mes Serbisë dhe Kosovës as nuk do të dakordohet, e as nënshkruhet. Madje, edhe nëse ajo marrëveshje edhe nënshkruhet, do të jetë sikur të mos ishte nënshkruar: e nënshkruar në akull dhe pastaj e afruar zjarrit.

Me situatën ekzistuese në BE, marrëveshja juridikisht e obligueshme mes Serbisë dhe Kosovës as nuk do të dakordohet, e as nënshkruhet. Madje, edhe nëse ajo marrëveshje edhe nënshkruhet, do të jetë sikur të mos ishte nënshkruar: e nënshkruar në akull dhe pastaj e afruar zjarrit.

Bashkimi Evropian sot nuk mund ta obligojë askë për asgjë. Çdo vendim për çkado duhet të votohet me pajtimin e të gjitha anëtareve të Unionit. Vetëm një shtet, qoftë edhe më i vogli, me veton e vet mund të bllokojë gjithçka. Rekomandimet, rezolutat, deklaratat po edhe vetë vendimet e marra me konsensus, nuk është e nevojshme të respektohen. Nuk ka sanksione të duhura për anëtaret e padëgjueshme, për regjimet dhe firerët që i shkelin edhe vlerat themelore të Unionit, nuk ka sanksione për ata që janë, gjoja, për anëtarësim në BE, ndërsa trenat e tyre “të Brukselit” nisen drejt Moskës, Pekinit, Minskut, Teheranit…