Vështrime

Apokalipsi, kur?

Në memoarin e tij elegjik “The World of Yesterday”, të cilin e shkroi derisa ishte në ikje nga nazistët, shkrimtari austriak Stefan Zweig vëzhgon se shumica e njerëzve nuk arrijnë t’i perceptojnë gjasat e ndryshimeve katastrike në situatat e tyre. Gjërat mund të përkeqësohen gradualisht pa e nxitur ndonjë reagim për kohë të gjatë. E kur katastrofa godet është tepër vonë për të vepruar.

Sfida e përnjëmendtë është ajo e udhëheqjes: një numër i vogël i liderëve politikë në botë mund të pajtohen që t’i adresojnë disa prej këtyre problemeve të liga në interes të përbashkët të të gjithëve. Por në të njëjtën kohë, universitetet dhe institutet e kërkimeve duhet t’i eliminojnë kufizimet disiplinore dhe strukturat e karrierës që i shpërblejnë vetëm ngushtësinë dhe zbulimin. Ekspertët e shkencave klimatike duhet ta integrojnë punën e tyre me atë të ekspertëve të shkencave politike teksa epidemiologët duhet ta bëjnë të njëjtën me ekonomistët. Analizimi i rreziqeve që kanosen nga katastrofat e krijon detyrimin për të vepruar tani

Në memoarin e tij elegjik “The World of Yesterday”, të cilin e shkroi derisa ishte në ikje nga nazistët, shkrimtari austriak Stefan Zweig vëzhgon se shumica e njerëzve nuk arrijnë t’i perceptojnë gjasat e ndryshimeve katastrike në situatat e tyre. Gjërat mund të përkeqësohen gradualisht pa e nxitur ndonjë reagim për kohë të gjatë. E kur katastrofa godet është tepër vonë për të vepruar.

Ndryshime dramatike po ndodhin edhe në kohën tonë dhe ne duhet të shpresojmë se ende nuk është bërë tepër vonë për t’i adresuar ato. Mjerisht, vështirë se do të mund të mobilizohet veprimi mjaftueshëm urgjent, i koordinuar dhe i vendosur kur shumica prej nesh – sikurse bretkosa e fjalës së urtë që vlon ngadalë – e perceptojmë ndryshimin si gradual. Andaj, ia vlen të pyetemi se me çfarë mund të ballafaqohemi nëse më e keqja ndodh.