Vështrime

Prishtina dhe 12 kriteret e një jete kualitative urbane

Arkitekti dhe studiusi i jetës publike, një fushë e cila për fokus ka kualitetin e jetesës në hapësirat publike, Jens Gehl, është një ndër avokuesit kryesorë për një dizajn urban, i cili vë në fokus mirëqenien e qytetarëve. Jens Gehl dhe instituti i tij kanë këshilluar dhjetëra qytete se si të përmirësohen hapësirat publike dhe të jenë më të përdorshme për banorët.

Varfëria e jetës publike në Prishtinë

Arkitekti dhe studiusi i jetës publike, një fushë e cila për fokus ka kualitetin e jetesës në hapësirat publike, Jens Gehl, është një ndër avokuesit kryesorë për një dizajn urban, i cili vë në fokus mirëqenien e qytetarëve. Jens Gehl dhe instituti i tij kanë këshilluar dhjetëra qytete se si të përmirësohen hapësirat publike dhe të jenë më të përdorshme për banorët.

Me qëllim të dizajnimit sa më të mirë të hapësirave të përbashkëta publike, Gehl ka hartuar 12 kritere që duhet të merren parasysh. Këto 12 kritere ndahen në tri nëngrupe, që kanë të bëjnë me sigurinë, rehatinë dhe argëtimin. Ku qëndron Prishtina kundrejt këtyre 12 kritereve të një jete kualitative në hapësirat publike?