Vështrime

Serbia në botën e çudirave

1.

Lewis Caroll dhe Henry Kissinger përshkruajnë rrugëtimin e Serbisë dhe të tjerëve që janë pengje të saj

1.

Serbia mund të kuptohet në hapësirën mes dy thënieve.