Vështrime

Mbështetja për zgjerim nga ata që nuk kanë fare ndikim

Për një kohë të gjatë në qarqet evropiane nuk ka pasur debate të hapura rreth procesit të zgjerimit të BE-së. Madje as debate të mbyllura. Në njërën anë për shkak të masave mbrojtëse nga pandemia, por në anën tjetër për shkak se ky proces tashmë është në një rrugë qorre, pa vizion nga ana e BE-së, pa dëshirë për t’u zgjeruar e në anën tjetër pa ndonjë vullnet të qartë të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të kryer reformat, të cilat do t’u ndihmonin që të integrohen vërtet në BE.

Në Forumin e Bledit në Slloveni u dëgjuan shumë deklarata inkurajuese për procesin e zgjerimit të BE-së, për mbështetjen për vendet e rajonit të Ballkanit. Por kjo mbështetje erdhi nga politikanët si Janez Jansha i Sllovenisë, Moravietski i Polonisë dhe Viktor Orban i Hungarisë. Pikërisht këta tre politikanë nga qarqet e Evropës Perëndimore konsiderohen si shembuj të largimit nga standardet evropiane. Në Bled, porosia më e madhe erdhi nga mungesa. Nga mungesa në debat e politikanëve të lartë nga Gjermania, Franca dhe Holanda, ata që në fund të fundit edhe vendosin për zgjerim

Për një kohë të gjatë në qarqet evropiane nuk ka pasur debate të hapura rreth procesit të zgjerimit të BE-së. Madje as debate të mbyllura. Në njërën anë për shkak të masave mbrojtëse nga pandemia, por në anën tjetër për shkak se ky proces tashmë është në një rrugë qorre, pa vizion nga ana e BE-së, pa dëshirë për t’u zgjeruar e në anën tjetër pa ndonjë vullnet të qartë të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të kryer reformat, të cilat do t’u ndihmonin që të integrohen vërtet në BE.

Në këto rrethana po zbatohet ajo thënia e një politikani evropian, i cili me ironi, në një debat të mbyllur, e përkufizoi procesin e zgjerimit me thënien se “BE-ja bëhet kinse dëshiron të zgjerohet dhe t’i pranojë vendet e Ballkanit, e ato vende bëhen kinse duan vërtet të kryejnë reformat dhe të anëtarësohen”.