Vështrime

Kostoja e integrimit të një komuniteti që refuzon të integrohet

Për ta bindur komunitetin serb që të integrohet në jetën institucionale dhe ta pranojë shtetin e Kosovës, Kushtetuta u garanton të drejta të mëdha të përfaqësimit politik. Për këtë qëllim është vendosur për vendet e rezervuara në Parlament e Qeveri, për të drejtën e vetos në legjislacionin vital, e kompetenca të zgjeruara në komunat me shumicë të popullsisë serbe.

Që nga viti 2012 janë shpenzuar qindra miliona euro për integrimin e komunitetit serb në institucionet shtetërore dhe në shoqërinë kosovare. Por, ky investim po shërben vetëm si karburant për të mbajtur gjallë makinerinë që lufton institucionet shtetërore

Për ta bindur komunitetin serb që të integrohet në jetën institucionale dhe ta pranojë shtetin e Kosovës, Kushtetuta u garanton të drejta të mëdha të përfaqësimit politik. Për këtë qëllim është vendosur për vendet e rezervuara në Parlament e Qeveri, për të drejtën e vetos në legjislacionin vital, e kompetenca të zgjeruara në komunat me shumicë të popullsisë serbe.

Por, një aspekt tjetër që pak herë përmendet është edhe kostoja financiare e integrimit. Serbët që jetojnë në katër komunat në veri të vendit refuzojnë të paguajnë energjinë elektrike që e përdorin. Humbjet nga mospagesa e energjisë në veri të vendit janë kompensuar përmes rritjes së çmimit për 3.5% në faturat e konsumatorëve të tjerë. Në vitin 2017, Avokati i Popullit e cilësoi këtë praktikë si jo të rregullt dhe ushtroi padi pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë.