Vështrime

Zgjoi

Ku më mirë se të ishim zgjua bletësh - ngase bletët janë punëtore dhe prodhojnë mjaltë - të shëndetshëm e të ëmbël. Por nuk jemi. Nuk tregohemi të tillë. Jemi nisur rrugës së të shndërruarit në parazitë, ngase më parë kënaqemi me një shumë të vogël ndihmash sociale sesa t'i përvjelim mëngët dhe të punojmë. Pa dyshim se shteti duhet të përkujdeset për mirëqenien e popullatës, porse jo që të gjitha paratë t'i çojë në skema të ndryshme sociale, nga buxheti i cili duhet mbushur nga sektori privat, tepër i goditur nga pandemia

Ku më mirë se të ishim zgjua bletësh - ngase bletët janë punëtore dhe prodhojnë mjaltë - të shëndetshëm e të ëmbël. Por nuk jemi. Nuk tregohemi të tillë. Jemi nisur rrugës së të shndërruarit në parazitë, ngase më parë kënaqemi me një shumë të vogël ndihmash sociale sesa t'i përvjelim mëngët dhe të punojmë. Pa dyshim se shteti duhet të përkujdeset për mirëqenien e popullatës, porse jo që të gjitha paratë t'i çojë në skema të ndryshme sociale, nga buxheti i cili duhet mbushur nga sektori privat, tepër i goditur nga pandemia

Zgjedhjet komunale u mbajtën. Mirë dhe kryesisht pa incidente, por me dalje relativisht të ulët të votuesve. Përse? Mbase për shkak se fushatat katërjavore janë shumë të gjata, mbase për shkak se jemi ngopur duke i dëgjuar kandidatët me premtime që nuk mund të realizohen, ose mbase për shkak se njerëzit e dinin se do të kishte edhe një raund votimesh në shumë komuna, dhe votën e kanë rezervuar për raundin e dytë. Nuk e di, porse çfarëdo që të ketë qenë arsyeja, ajo në shumë komuna e la çështjen e kryetarit të pazgjidhur deri më 14 nëntor.

Ndërkohë, rezultatet zyrtare ende nuk janë shpallur, sepse numërimi përfundimtar nuk ka ndodhur ende. Do të mund të pritej që i gjithë ky proces të përfundojë javën që vjen, ashtu që fushata për balotazh të rrjedhë dy javë që nga data 1 nëntor.