Vështrime

OKB 76: Interesi para parimit

Sot është 76-vjetori i OKB-së; themeluar pas Luftës së Dytë Botërore, për të parandaluar luftën e tretë.

të re botërore nuk pati, por luftërat rajonale nuk u ndalën. As mbi 2 mijë rezolutat e Këshillit të Sigurimit, as “preventive diplomacy” dhe as forcat e saj paqeruajtëse, nuk krijuan një paqe botërore. Gjenocidi në Srebrenicë, madje ndodhi para syve të helmetave blu të UNPROFOR-it.