Vështrime

Parkimi i gabuar si simbol i dështimit të EULEX-it në Kosovë

Me siguri se në pranverë bari përsëri do të dalë në atë pjesë ku një zyrtar i misionit të EULEX-it gabimisht e kishte parkuar veturën e tij. Nuk është as i pari e as i fundit që e ka bërë këtë. Sa herë kemi parë vetura të parkuara në atë mënyrë, nga “të huajt” por edhe nga kosovarët. Dhe këtu nuk ka pasur shumë dallime. A janë vetura të EULEX-it apo ndonjë misioni tjetër, të asaj apo kësaj ministrie të Kosovës, këtij apo atij politikani. Ka shumë njerëz në Kosovë që ndiejnë se u takon e drejta të shkelin ligjet e jo vetëm barin. Kësaj radhe zyrtari i EULEX-it me siguri se e ka shkelur barin. A e ka shkelur edhe ligjin apo jo, nuk dihet. Sepse nuk e dimë nëse në imunitetin që u takon sipas rregullave të angazhimit përfshihet edhe imuniteti nga përndjekja për shkeljen e barit me veturë. Për shkeljen e ligjeve të Kosovës kanë imunitet. Pra, është e kundërta e asaj që kishte thënë bashkëvendësi im Gaz Muhaxheri me thënien e famshme se “nëse është shkelur ligji, nuk është shkelur livadhi”.

Problemi më i madh me misionin e EULEX-it në Kosovë ka qenë se për më shumë se dhjetë vjet nuk e ka kuptuar se ka ardhur në Kosovë për të ndihmuar në vendosjen e rendit dhe ligjit, për të mësuar kosovarët me shembujt më të mirë nga vendet më të zhvilluara dhe demokratike të botës. Nuk kanë ardhur për të bërë atë që “bëhet në Kosovë” e që nuk mund ta bëjnë në vendet e tyre

Me siguri se në pranverë bari përsëri do të dalë në atë pjesë ku një zyrtar i misionit të EULEX-it gabimisht e kishte parkuar veturën e tij. Nuk është as i pari e as i fundit që e ka bërë këtë. Sa herë kemi parë vetura të parkuara në atë mënyrë, nga “të huajt” por edhe nga kosovarët. Dhe këtu nuk ka pasur shumë dallime. A janë vetura të EULEX-it apo ndonjë misioni tjetër, të asaj apo kësaj ministrie të Kosovës, këtij apo atij politikani. Ka shumë njerëz në Kosovë që ndiejnë se u takon e drejta të shkelin ligjet e jo vetëm barin. Kësaj radhe zyrtari i EULEX-it me siguri se e ka shkelur barin. A e ka shkelur edhe ligjin apo jo, nuk dihet. Sepse nuk e dimë nëse në imunitetin që u takon sipas rregullave të angazhimit përfshihet edhe imuniteti nga përndjekja për shkeljen e barit me veturë. Për shkeljen e ligjeve të Kosovës kanë imunitet. Pra, është e kundërta e asaj që kishte thënë bashkëvendësi im Gaz Muhaxheri me thënien e famshme se “nëse është shkelur ligji, nuk është shkelur livadhi”.

Por ai zyrtar i EULEX-it, që u pyet nga qytetari se “a bën kështu në vendin tuaj” e u përgjigj se “kështu bëj në Kosovë”, e ka ilustruar më mirë karakterin e misionit të EULEX-it dhe dështimin e tij sesa çfarëdo analize e madhe. Madje ai me këtë përgjigje krejtësisht të sinqertë e ka shpjeguar këtë mision më mirë sesa analiza e Gjykatës Evropiane të Revizorëve kur kishte konstatuar para shumë vjetësh se ky mision kishte dështuar. Për dhjetë vjet EULEX-i sikur edhe shumë prani të tjera ndërkombëtare janë arsyetuar gjithmonë kur janë zënë ngushtë për të dëshmuar ndonjë rezultat konkret duke thënë se “kjo është Kosovë” dhe se “nuk mund të pritni një gjë të tillë këtu”.