Vështrime

Taksë të pasurve!

Hapja e ekonomisë globale gjatë 30 vjetëve të fundit ka nxjerrë me qindra miliona njerëz nga varfëria e skajshme, ama edhe i ka pasuruar korporatat shumëkombëshe, të cilat kanë qenë në gjendje që t’i ndryshojnë taksat për fitimet në korporata në cilëndo shkallë që ishte më e ulët

“Sistemi tatimor ka anuar kah të pasurit dhe larg shtresës së mesme në dhjetë vjetët e fundit. Kjo gjë është dramatike dhe nuk mendoj se është e përshtatshme. Dhe mendoj se duhet të adresohet”.

Kështu pati thënë investuesi miliarder, Warren Buffet, 18 vjet më parë. Këtë pretendim e ilustroi duke e vëzhguar stafin në zyrën e tij: ndonëse asokohe ishte personi i dytë më i pasur në botë, ai paguante përqindje më të ulët të taksave në të ardhura sesa që paguante recepsionisti i tij.
Që atëherë, pabarazia ekonomike vetëm sa është përkeqësuar, pjesërisht shkaku i rritjes së aksioneve të teknologjisë që janë jashtëzakonisht të çmueshme, por që nuk deklarojnë dividentë. Më 2020, gjashtë nga dhjetë amerikanët më të kamur – Jeff Bezosi, Mark Zuckerbergu, Warren Buffetti, Larry Page, Sergei Brini dhe Elon Musku – ishin hisedarët më të mëdhenj të korporatave që nuk paguajnë dividentë. Bashkërisht peshonin 500 miliardë euro, apo sa 0.5 përqindëshi i pasurisë totale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.