Vështrime

Çfarë duhet të bëjë Afrika Jugore?

Përderisa GDP-ja rritet më shpejt sesa borxhi, ulja e suksesshme e deficitit duhet të sjellë shtrëngimin neto të prodhimit, duke ofruar kursime të konsiderueshme në koston e huamarrjes së qeverisë. Kjo është një paketë e ndërvarur: zgjerimi i stimulit dhe zbatimi i reformave strukturore janë parakushte për përmbushjen e objektivave të konsolidimit fiskal me kalimin e kohës. Zbatimi i suksesshëm i të gjithë paketës do ta vendoste ekonominë dhe shoqërinë e Afrikës së Jugut në një rrugë më të qëndrueshme, duke e sjellë shumë shpejt vizionin origjinal të Mandelës. Nuk guxojmë ta përballojmë alternativën

Afrika Jugore ndodhet në udhëkryq. Për ta shpëtuar projektin e saj demokratik, duhet ta vërë veten në një rrugë për rritje dinamike dhe gjithëpërfshirëse, duke krijuar një rreth vicioz që shkon drejt premtimit të Nelson Mandelës për “një jetë më të mirë për të gjithë”.

Gjatë dekadës së kaluar, vendi është zënë në një kurth të rritjes së ulët, me rënie të të ardhurave për person, pabarazi të shtuar dhe papunësi të lartë, që tani është në një shkallë rekorde prej 34 për qind. Në një botë të mësyrë nga ndjeshmëritë ekonomike, Afrika e Jugut ende po ia del të mbetet në pah për performancën e dobët dhe rezultatet e shtrembëruara nga pikëpamja raciale – trashëgimi tragjike e shekujve të kolonializmit dhe aparteidit.