Vështrime

Mbështetja në marrëveshjen për shpëtimin e oqeanit

Mbështetja në marrëveshjen për shpëtimin e oqeanit

Derisa kanë mbetur vetëm edhe disa ditë deri në fillimin e Konferencës së 12-të Ministrore të OBT-së në Gjenevë, tani është momenti për një marrëveshje. Dështimi për të arritur një përfundim, jo vetëm që do të dëmtonte oqeanin dhe jetesën e atyre që varen prej tij, por gjithashtu do të pakësonte sistemin global të bazuar në rregulla dhe do të dëmtonte ndjekjen e Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm

Oqeani mbulon më shumë se 70% të sipërfaqes së planetit tonë, prodhon gjysmën e oksigjenit që thithim, ushqen miliarda njerëz dhe siguron qindra miliona vende pune. Gjithashtu luan një rol të madh në zbutjen e ndryshimeve klimatike: mbi 80% e ciklit global të karbonit kalon nëpërmjet oqeanit. Mirëpo ky burim i çmuar natyror nuk është i pathyeshëm. Pavarësisht të gjitha përfitimeve që na ofron, oqeani sot përballet me kriza të pashembullta të nxitura nga njeriu dhe të cilat kërcënojnë shëndetin dhe aftësinë e tij për të mbajtur jetën në Tokë.

Kërcënimi më i madh për biodiversitetin detar është mbipeshkimi. Më shumë se një e treta e rezervave globale të peshkut mbipeshkohen dhe 60% e tjerë janë peshkuar plotësisht. Çdo vit, qeveritë në mbarë botën inkurajojnë mbipeshkimin, duke ofruar 22 miliardë dollarë subvencione të dëmshme të peshkimit. Edhe pse këto subvencione janë krijuar për të ndihmuar në mbështetjen e komuniteteve bregdetare, ato në vend të kësaj mbështesin aktivitetin e paqëndrueshëm dhe jofitimprurëse të peshkimit, duke shteruar vetë burimin, nga i cili varet jetesa e popullatës lokale.