Vështrime

Kur dy pandemi ndeshen: Dyzet vjet të AIDS-it në kohën e COVID-19

Dyzet vjet nga raportimi i rasteve të para të AIDS-it, HIV-i vazhdon ta kërcënojë botën, jo për shkak të mungesës së njohurive apo mjeteve për ta mposhtur, por për shkak të mungesës së vullnetit politik për t’i zbatuar intervenimet e bazuara në evidencë dhe për shkak të pabarazive strukturore që pengojnë parandalimin dhe trajtimin e HIV-it. Nëse nuk veprohet me urgjencë, pandemia e AIDS-it mund të vrasë 7.7 milionë njerëz në botë në vitet e ardhshme.

Çdo vit më 1 dhjetor në Ditën Botërore të AIDS-it reflektojmë mbi reagimin tonë ndaj pandemisë më afatgjatë në botë. Në këtë ditë, derisa përkujtojmë më shumë se 36 milionë njerëz të vdekur si pasojë e AIDS-it dhe nderojmë afro 38 milionë njerëz që jetojnë me HIV në mbarë botën, liderët do të ripërsërisin zotimet e tyre për të përfunduar epokën e AIDS-it. Se si janë përkthyer zotimet e tyre në praktikë e dëshmon historia përmes numrave, të cilët, mes të tjerash, pasqyrojnë edhe regresin e shkaktuar si pasojë e COVID-19.