Vështrime

Deputetë të mëditjeve

Gara për një ulëse në Parlamentin e Kosovës është shumë e ashpër. Në dy palë zgjedhjet e fundit për postin e deputetit/es kanë garuar mbi një mijë persona apo 9 kandidatë për një ulëse. Garë më e ashpër mund të jetë vetëm kur hapen vende të lira të punës për doganierë në doganat e Kosovës.

Deputetët refuzojnë të ndëshkohen financiarisht, ashtu siç parashihet me Ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Por në anën tjetër, deputetët i gëzojnë të drejtat që dalin nga i njëjti ligj

Gara për një ulëse në Parlamentin e Kosovës është shumë e ashpër. Në dy palë zgjedhjet e fundit për postin e deputetit/es kanë garuar mbi një mijë persona apo 9 kandidatë për një ulëse. Garë më e ashpër mund të jetë vetëm kur hapen vende të lira të punës për doganierë në doganat e Kosovës.

Gjatë tërë fushatës zgjedhore, këta një mijë kandidatë garojnë me platforma partiake dhe individuale, duke premtuar përfaqësimin e qytetarëve. Por 120 fatlumët dhe fatlumet që arrijnë të fitojnë ulëse në Kuvendin e Kosovës interes primar kanë pagat dhe mëditjet.