Vështrime

Politikat e gabuara të shteteve anëtare të OBSH-së

Politikat e gabuara të shteteve anëtare të OBSH-së

Qëllimi madhor i ditës së sotme duhet të jetë “Shëndet për të gjithë”. Menjëherë, kjo do të thotë të sigurohet që vaksinat e COVID-19 të jenë të qasshme globalisht. Por nuk është momenti për shtetet anëtare të OBSH-së që të financojnë organizatën e tyre në mënyrë që ajo të mund të bëjë punën e saj. Ky është thjesht sens i përbashkët: OBSH-ja shpëton jetën e njerëzve të shteteve të saj anëtare. Ne tashmë kemi zgjidhje shumë të përballueshme, praktike dhe të drejtpërdrejta për shëndetin publik global, duke përfshirë financimin e mallrave të përbashkëta për shëndetin; ajo që na duhet tani është vetëm një pjesë e ambicieve të politikëbërjes që kishim dikur

Londër/Gjenevë – Është bindje lypsarësh, por është e vërtetë: Në kulmin e krizës së COVID-19, shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë ende po hamenden nëse, dhe deri në çfarë shkalle, duhet të ngrehin kontributet e tyre financiare për organizatën, puna e së cilës vazhdon të shpëtojë jetë njerëzish brenda dhe jashtë kufijve të tyre.

Derisa shumëkush mund të mendojë se OBSH-ja është financuar mjaftueshëm, e kundërta është e vërtetë. Struktura aktuale e buxhetit të OBSH-së ende po vuan dhe po minon mandatin e saj për të vepruar si organizata më e madhe ndërkombëtare e shëndetit. Më pak se 20 për qind e buxhetit të OBSH-së buron nga shumat e rregullta (“kontributet e vlerësuara”) të ndara nga shtetet anëtare. Mbështetja e madhe në kontributet vullnetare prej shteteve anëtare dhe donatorëve të tjerë dëmton rëndë aftësinë e OBSH-së për t’i kryer me sukses aktivitetet e saj themelore, duke krijuar hapësirë për presione politike dhe devijuar prioritetet e saj drejt preferencave të shteteve individuale.