Vështrime

Babadimri në distancë shoqërore

Lexues të nderuar, ashtu siç mund ta dini çdo fundvit, Ditari im përfundon me figurën e Babadimrit dhe dhuratat e tij për fundvit.

Po ua shkruaj letrën të cilën e pranova personalisht nga Babadimri me lutjen që ta publikoja në Ditarin tim.