Vështrime

Zhvillimi i ekonomisë po anon kah Veriu

Kur ekonomistët flasin për konvergjencën globale, ajo që ata zakonisht kanë parasysh është se ekonomitë në zhvillim rriten më shpejt se ekonomitë e përparuara dhe të ardhurat e të varfërve të botës rriten në nivele në ekonomitë më të pasura. Ironia në ditët e sotme është se ne po përjetojmë konvergjencë në rënie dhe jo në rritje. Problemet e vendeve të zhvilluara ngjajnë gjithnjë e më shumë me problemet e vendeve të varfra. Modelet dhe kornizat e përdorura për të studiuar ekonomitë në zhvillim janë gjithnjë e më të rëndësishme për problemet me të cilat përballen vendet e pasura

Në zemër të ekonomisë në zhvillim qëndron ideja e “dualizmit produktiv”.

Ekonomistët që themeluan fushën e ekonomisë së zhvillimit, të tillë si ekonomisti i Karaibeve, nobelisti W. Arthur Lewis, vunë në dukje se ekonomitë e vendeve të varfra janë të ndara midis një sektori të ngushtë “modern” që përdor teknologji të avancuara dhe një sektori “tradicional” shumë më të madh të karakterizuar nga produktiviteti jashtëzakonisht i ulët.