Vështrime

Si të hartohet fondi i gatishmërisë dhe reagimit ndaj pandemisë

Nuk ka asnjë arsye të mirë pse G20-a nuk duhet të jetë në gjendje të mbledhë 10.5 miliardë dollarë në vit. Është pjesë e vogël e triliona dollarëve të ofruara për të zbutur pandeminë aktuale, për të mos përmendur trilionat që do të humbeshin në rast të një krize tjetër shëndetësore globale

Me mbi dy të tretat e kontinentit afrikan ende të pavaksinuar kundër COVID-19, është e qartë se regjimi global i gatishmërisë dhe reagimit ndaj pandemisë (PPR) mbetet seriozisht i nënfinancuar dhe i munguar në sisteme elastike dhe efektive të shpërndarjes. Teksa Qasja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Përshpejtuesin e Mjeteve të COVID-19 (ACT-A) ka ndihmuar në adresimin e pabarazisë së madhe në qasjen në testime, trajtime dhe vaksina, asaj i mungon mbështetja financiare e nevojshme për të mbështetur në mënyrë gjithëpërfshirëse vendet me të ardhura të ulëta.

Hulumtimet shkencore dhe ekonomike kanë treguar se një pandemi e ardhshme e transmetuar nga ajri mund të vrasë miliona njerëz dhe të shkaktojë kaos ekonomik, veçanërisht në kontekstin e rritjes së urbanizimit dhe intensifikimit të ndryshimeve klimatike. Shfaqja e patogjenit të ri është i pashmangshëm dhe kur vjen puna, mund të përbëjë kërcënim ekzistencial për njerëzimin. Ashtu si me betejën kundër ngrohjes globale, kostot e mosveprimit janë shumë më të mëdha se kostot e veprimit.