Vështrime

Drejtësia e rrjedhur e Amerikës

Analistët janë ngutur të spekulojnë në lidhje me burimin e llupës së Politicos. Meqenëse draftopinionet e kanë origjinën në Gjykatë dhe janë të ruajtura nga afër, ka shumë pak gjasa që një i huaj të ketë hasur aksidentalisht me një të tillë

Për herë të parë në historinë amerikane, një person i brendshëm në Gjykatën Supreme të SHBA-së ka zbuluar qëllimisht një draftopinion në çështjen e profilit të lartë me qëllimin e dukshëm për të ndryshuar diskutimet e Gjykatës ose reagimet e publikut ndaj vendimit të supozuar. Përmbajtja e draftit – i cili do të anulonte vendimin historik të vitit 1973, Roe v. Wade, që vendos të drejtë kushtetuese për abortin – është moment vendimtar, por edhe dëshpërues. Por ka rëndësi edhe mënyra se si gazeta “Politico” e siguroi draftin. Parashikon më keq për Gjykatën, si institucion, nëse zbuluesi do të ishte një gjyqtar dhe jo një nëpunës i ri ligjor, dhe do të ishte edhe më shqetësuese, nëse zbuluesi do të ishte konservator dhe joliberal.

Analistët janë ngutur të spekulojnë në lidhje me burimin e llupës së “Politicos”. Meqenëse draftopinionet e kanë origjinën në gjykatë dhe janë të ruajtura nga afër, ka shumë pak gjasa që një i huaj të ketë hasur aksidentalisht me një të tillë. Asnjë sekretar apo ndihmës – punonjës afatgjatë, karriera e të cilëve varet nga besnikëria e tyre ndaj Gjykatës – nuk ka të ngjarë të ketë bërë zbulimin e paautorizuar. Kjo do të thotë se rrjedhja ka shumë të ngjarë të jetë ekzekutuar ose mundësuar nga një nëpunës juridik (të rinj të diplomuar më të mirë të drejtësisë që shërbejnë vetëm për një vit në fillim të karrierës së tyre) ose i drejtësisë.