Vështrime

Kosova nuk ka më kohë për hezitim në kërkesa për anëtarësim në organizata dhe aleanca ndërkombëtare

Ka kaluar një kohë e gjatë, tashmë matet me vite, që kur Kosova nuk ka avancuar në forcimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar si shtet. Kjo pjesërisht edhe si pasojë e një obligimi që Kosova ka marrë në Washington me nënshkrimin e një letre që vazhdon të quhet si “marrëveshje e Washingtonit”, por që askush nuk e ka konfirmuar se e ka karakterin e ndonjë marrëveshjeje, pasi Serbia dhe Kosova e kanë nënshkruar më shumë si obligime ndaj SHBA-së sesa ndaj njëra-tjetrës.

Përderisa duhet kërkuar përfshirjen e Kosovës në Programin e Partneritetit për Paqe të NATO-s, si nisje e procesit të anëtarësimit në këtë organizatë, nuk duhet krijuar pritje të mëdha. Sepse NATO është një organizatë e cila vendos vetëm me vullnetin kolektiv të të gjitha shteteve anëtare, pa marrë parasysh se cila është kërkesa

Ka kaluar një kohë e gjatë, tashmë matet me vite, që kur Kosova nuk ka avancuar në forcimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar si shtet. Kjo pjesërisht edhe si pasojë e një obligimi që Kosova ka marrë në Washington me nënshkrimin e një letre që vazhdon të quhet si “marrëveshje e Washingtonit”, por që askush nuk e ka konfirmuar se e ka karakterin e ndonjë marrëveshjeje, pasi Serbia dhe Kosova e kanë nënshkruar më shumë si obligime ndaj SHBA-së sesa ndaj njëra-tjetrës.

Edhe pse kjo ishte bërë në mandatin e presidentit Trump, bile në fund të mandatit të tij, administrata e re amerikane vazhdoi të ndjekë linjën se ajo ka elemente të mira dhe ato duhet të respektohen.