Vështrime

Testi i Këshillit të Evropës

Në Kosovë ekzistojnë dy grupe të mendimit sa i përket faktorizimit ndërkombëtar të Kosovës. Le t’i quajmë ata teoristat vs realistat.

Nga viti 2011 çdo avancim ndërkombëtar i Kosovës ka qenë i lidhur me avancimin e dialogut. Anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës tani është para testit të rëndësishëm

Në Kosovë ekzistojnë dy grupe të mendimit sa i përket faktorizimit ndërkombëtar të Kosovës. Le t’i quajmë ata teoristat vs realistat.

Teoristat besojnë se Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe i barabartë me shtetet e tjera të botës. Ata besojnë në rendin ndërkombëtar ku çdo shtet është sovran, i cili përkundër madhësisë apo vogëlsisë së tij është i bekuar me të drejtat e barabarta në arenën ndërkombëtare për të realizuar interesat nacionale. Në këtë drejtim, sikur të gjitha shtetet në botë, edhe Kosova duhet të ndjekë rrugën e vet parimore dhe të pavarur në përpjekjet e saj për faktorizim ndërkombëtar. Në këtë sens, në veçanti, këta kantianët nuk pranojnë asnjë kushtëzim në mes konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës dhe dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.