Vështrime

Aborti dhe demokracia në Amerikë

Vendimet e Gjykatës Supreme nuk mund të kthehen lehtësisht, edhe nëse bëhet e qartë se pasojat e tyre janë jashtëzakonisht negative. Heqja e vendimeve të legjislaturave për çështje të diskutueshme, si aborti dhe kontrolli i armëve, politizon gjykatat dhe i shtyn presidentët të përqendrohen në emërimin e gjyqtarëve që mund të mos jenë mendjet më të mira ligjore

Çdo grua duhet ta ketë të drejtën ligjore për të ndërprerë në mënyrë të sigurt një shtatzëni që nuk dëshiron ta vazhdojë, të paktën deri në fazën shumë të vonë të shtatzënisë, kur fetusi mund të zhvillohet mjaftueshëm për të ndier dhimbje. Ky ka qenë qëndrimi im qëkur fillova të mendoj për këtë temë si student në vitet ’60. Asnjë nga leximet, shkrimet dhe debatet e shumta që kam bërë më pas mbi këtë temë nuk më kanë dhënë arsye të mjaftueshme për të ndryshuar mendje.

Megjithatë, e kam të vështirë të mos pajtohem me linjën qendrore të arsyetimit të shumicës së Gjykatës së Lartë të SHBA-së në çështjen Dobbs kundër Organizatës së Shëndetit të Grave në Jackson, vendimi që shfuqizoi Ligjin Roe v. Wade, rasti historik i vitit 1973, që vendosi të drejtën kushtetuese për abortin. Ky arsyetim fillon me faktin e padiskutueshëm që Kushtetuta e SHBA-së nuk i referohet abortit dhe pretendimi ndoshta i diskutueshëm, por ende shumë i arsyeshëm, se e drejta për abort nuk është gjithashtu e vendosur në asnjë dispozitë kushtetuese, përfshirë klauzolën e procesit të rregullt ligjor të Amendamentit të Katërmbëdhjetë.