Vështrime

Fronti amerikan në luftën globale ndaj grave

Dhuna ndaj grave është e parandalueshme. Legjislacioni gjithëpërfshirës është thelbësor dhe numri i vendeve që e miratojnë atë ka shkuar duke u rritur. Mirëpo, zbatimi efektiv është po aq jetik, përfshirë mbështetjen për gratë që të raportojnë rastet, ashtu si edhe financimin, monitorimin e bashkëpunimin e duhur ndërmjet policisë, prokurorëve dhe gjykatave për vënien e përgjegjësve para drejtësisë.

Përplasjet politike të nisura në SHBA, që prej vendimit të Gjykatës Supreme që përmbysi Roe v Wade, vendim ky historik i vitit 1973 që vendos të drejtën federale për abortin, kanë qenë të menjëhershme dhe të furishme. Mirëpo, më pak vëmendje i është kushtuar sfondit ndërkombëtar kundrejt të cilit duhet qëndron vendimi i Gjykatës. Dëshmitë nga e gjithë bota tregojnë për sulmin gjithnjë e më të gjerë ndaj lirisë së grave, përfshirë edhe në demokracitë më krenare.

“Thjesht shmangni marrëdhëniet intime, nëse nuk doni fëmijë”, tha një e re pasionante, jashtë Gjykatës Supreme, në qershor të vitit 2022. Sikur ta kishin të gjitha gratë këtë zgjedhje. Dhe, nëse vetëm aktivistët kundër abortit do të angazhoheshin për ta bërë atë të tillë. Në fakt, sulmet seksuale ndodhin mesatarisht çdo 68 sekonda, brenda vetë Amerikës. Një në çdo gjashtë gra amerikane ka qenë viktimë e tentativës ose përdhunimit. Nga vitet 2009-13, agjencitë amerikane të Shërbimeve për Mbrojtjen e Fëmijëve vërtetuan ose gjetën prova të forta që tregojnë se 63 mijë fëmijë në vit ishin viktima të abuzimit seksual.