Vështrime

Kosova po e paguan çmimin e marrëveshjeve të dëmshme

Krerët e mëhershëm të Kosovës kanë pranuar që qytetarët e Kosovës të heqin dorë nga çdo simbol shtetëror në raport me Serbinë. Në pikat kufitare me Serbinë qytetari i Kosovës nuk guxon të tregojë pasaportën. Letërnjoftimi i Kosovës i shërben autoriteteve serbe veç si dëshmi për t’i pajisur qytetarët e Kosovës me një dokument me të cilin mund të qëndrojnë apo të kalojnë nëpër Serbi. Deri së voni shoferët kosovarë duhej të çmontonin edhe targat para policit kufitar serb.

Kur është arritur marrëveshja e dëmshme, Serbia është ndarë e kënaqur, ndërsa bashkësia ndërkombëtare nuk ka protestuar. Dhe pse të protestojë? Kur Kosova nuk i mbron interesat e veta, pse t’i mbrojë ato dikush tjetër.