Vështrime

Të gjithë janë të mirëseardhur në Klubin e Klimës

Vetëm duke marrë parasysh nevojat sociale të njerëzve (krahas nevojave ekonomike dhe atyre mjedisore) do të jemi në gjendje që të avancojmë reforma të qëndrueshme të politikave. Kjo na kthen te modeli i propozuar i klubit të G7-s. Nëse zbatohet në mënyrë korrekte, mund të akomodojë faktorët socialë krahas atyre ekonomikë dhe mjedisorë, duke pasur sukses aty ku përpjekjet e mëparshme të ngjashme kanë dështuar

Deri në fund të vitit 2022, G7-a synon që të nisë “Klubin e hapur ndërkombëtar dhe bashkëpunues për Klimën” me qëllim të nxitjes së veprimeve të koordinuara për të arritur objektivin maksimal të ngrohjes së klimës prej 1.5 gradë Celsius të marrëveshjes së Parisit, pa lënë askënd në disavantazh konkurrues. Megjithëse me dekada kemi dëgjuar thirrje për veprim ndërkombëtar mbi klimën, ka arsye të mira për të menduar se këtë herë do të jetë ndryshe.

Klubi i klimës është ideja e kancelarit gjerman, Olaf Scholz, propozimi i të cilit bazohet në katër premisa. Së pari, veprimi ndërkombëtar i klimës duhet të jetë me bazë të gjerë dhe konsistente, me të gjithë anëtarët e klubit që synojnë të njëjtat objektiva. Së dyti, vendet duhet të lejohen që t'i ndjekin këto objektiva të përbashkëta në mënyrat e tyre, për sa kohë që të gjithë e respektojnë “matjen uniforme të përmbajtjes së dyoksidit të karbonit të produkteve dhe materialeve”. Së treti, vendet në zhvillim duhet të marrin mbështetje për të arritur objektivin e përbashkët. Dhe së fundi, detyrimi për të konkurruar kundër metodave më të lira dhe më intensive të karbonit nuk duhet t'i vendosë “pionierët e politikave klimatike” në disavantazh në tregun global.